İşçi enflasyonun altında ezildi!

author

AZİZ ÇELİK

[email protected]

2022.01.03 06:24

Milyonlarca ulus emekçisi ve emeklisinin maaşlarına yapılacak zam bugün muhakkak olacak. 2016-2020 yılları arasında ortalama emekçi ücretleri yüzde 30,4 artarken, TÜFE yüzde 72,6, yiyecek enflasyonu ise yüzde 90,4 arttı.

İşçi enflasyonun altında ezildi!

TÜİK bugün yıllık enflasyon oranını açıklayacak. Milyonlarca çalışanın ücreti ve maaşı ile milyonlarca emeklinin aylığını esasen TÜİK belirleyecek. Çalışanlara ve emeklilere TÜİK enflasyonu alınarak ve olasılıkla bunun biraz üzerinde bir artış yapılacak. Zamların manâlı bir bölümü Ocak 2022’ye sarkıtıldığı için TÜİK enflasyonu her durumda yaşanan enflasyondan çok daha düşük olacak.

Türk-İş, Aralık 2021 yiyecek enflasyonunu yüzde 25,75, 2021 yılı için ise yüzde 54,6 olarak açıkladı. Böylece 2022 yılında asgari ücrete yapılan yüzde 50,5 zam çoktan ermiş oldu. İstanbul Ticaret Odası (İTO) ise İstanbul Ücretliler Endeksi’nin Aralık 2021’de yüzde 9,65, 2021 yılında ise yüzde 34,18 arttığını duyurdu. TÜİK’in bugün açıklayacağı enflasyon oranı baskılanacak mı yoksa gereçeğe yakın mı olacak bu verilere bakarak anlayışlı olmak muhtemel olacak. Enflasyonun baskılanması ve düşük açıklanması işçilerin, memurların ve emeklilerin daha da yoksullaşmasına yol açacak.

TÜİK ezilmeyi onay etti

Önceki yazılarımda vurgulandığım gibi “TÜİK ülkenin en büyük işvereni” durumuna geldi. Bütün emek gelirleri resmi enflasyona göre belirleniyor. Bu Nedenle emek büyümeden pay alamıyor ve yoksullaşıyor. Ancak emekçi ücretlerinin TÜİK enflasyonu dek bile artmadığı ortaya çıktı. TÜİK tarafından 24 Aralık 2020’de açıklanan İşgücü Maliyeti İstatistiklerine göre sıradan ödenti artışları devlete ait enflasyonun oldukça aşağı kaldı. TÜİK verilerine göre işçilik maliyetleri ve brüt ortalama işçi ücretleri enflasyonun oldukça altında kaldı. TÜİK işçilerin enflasyonun altında ezildiğini doğrulama etmiş oldu.

TÜİK tarafından 4 yılda bir açıklanan İşgücü Maliyeti İstatistiklerine tarafından 2016 yılında sıradan 3 bin 106 TL olan brüt ödenti, 2020 yılında 4 bin 50 TL’ye çıkmış. Bu Nedenle ortalama brüt işçi ücretleri 4 yılda yüzde 30,4 artmış. Ama 2016 ile 2020 arasındaki devlete ait enflasyon (TÜFE) ise yüzde 72,6 oranında artmış. 2016 ile 2020 arası devlete ait gıda enflasyonu ise yüzde 90,4 olarak gerçekleşmiş. İnanılmaz fakat reel bu! Sıradan emekçi ücretleri enflasyonun 42,2 puan, gıda enflasyonunun ise 60 puan aşağı kalmış! Son 4 yılın devlete ait enflasyonu ücretlerin iki katından pozitif artmış. İki veri de TÜİK’in resmi verisi. Mızrak çuvala sığmıyor!

TÜİK verilerinin de dobra dobra ortaya koyduğu gibi işçiler enflasyonun aşağı ezildi. Keza de o kadar böyle yok. Enflasyon ücretler üzerinden silindir gibi geçti. Böylece “işçileri enflasyona ezdirmiyoruz” iddiasının doğru olmadığı TÜİK’in devlete ait verileri ile ortaya çıkmış oldu.

isci-enflasyonun-altinda-ezildi-962678-1.

isci-enflasyonun-altinda-ezildi-962680-1.

Minimum ödenti tuzağı

Bu tablo bir gerçeği daha ortaya koymuş oldu. Minimum ücretteki artışlar işçi ücretlerini yükseltmiyor, aksine ortalama ücretlerin minimum ücrete yaklaşmasına yol açıyor. Nitekim TÜİK İşgücü Maliyeti İstatistikleri en az aidat ile ortama ücret makasının adamakıllı kapandığını da ortaya koyuyor. Minimum vergi 2016-2020 arasında yüzde 78,7 artarken aynı dönemde brüt ücretler yüzde 30,4 artmış. Böylece 2016 yılında ortalama brüt ödenti en düşük ücretin yüzde 89 üstündeyken, 2020’de yüzde 38 üzerine gerilemiş. En Düşük ödenti ile sıradan aidat arasındaki ayrım ciddi biçimde kapanmış ve sıradan ücretler en düşük ücrete yakınsamış durumda. Son zamanlarda çeşitli yazılarımda “asgari vergi tuzağı” olarak anlattığım vaka TÜİK’in yeni verileri ile de onay edilmiş oldu.

Peki nasıl oluyor da işçilere enflasyon değin zam yapıldığı iddia edildiği halde, toplu meslek sözleşmeleriyle işçi ücretleri en düşük enflasyon kadar artırıldığı halde ve en az aidat enflasyondan daha pozitif artırıldığı halde işçi ücretleri enflasyonun aşağıda eziliyor?

Tane tane anlatalım:

• Bütün işçi ücretlerinin enflasyon değin artırıldığı iddiası dürüst değil. Özel sektörde ve bilhassa sendikasız işyerlerinde vergi artışları enflasyonun aşağı kalmaktadır. Çünkü buralarda işçilerin pazarlık gücü yoktur.

• İşverenler ücreti yüksek işçiyi çıkartıp düşük ücretli işçi almaktadır. Bu durum keza işçilik maliyetlerini ayrıca de sıradan emekçi ücretlerini düşürmektedir.

• Sendikalı işyerlerinde ücretler enflasyondan fazla artsa da iki nedenle bu durum ödenti artışlarının sınırlı kalmasına yol açmaktadır. Birincisi toplu iş sözleşmeli emekçi sayısının ve oranının son derece sınırlı olmasıdır. Özel sektörde bu oran yüzde 5-6 düzeyine değin gerilemektedir. İkinci olarak sendikalı işyerlerinde bile yüksek ücretli işçiler çıkartılıp yerine düşük ücretli işçiler alınmaktadır. Bu Nedenle ücretler düşmektedir.

• En Az aidat artışları ortalama emekçi ücretlerine yansımamaktadır. Ortama işçi aidat artışları asgari ücretin fazla altında kaldı.

• Son olarak pandemi dönemi ücretler üzerinde büyük bir zorlama oluşturdu ve aidat artışları enflasyonun altında kaldı.

Toplu meslek sözleşmelerinde yaşanan tıkanmayı ve yakında olacak olan grevleri üstelik bu gözle okumak gerekli. 2020’yi anlatan bu verilerin 2021’de daha da kötüleştiği giz yok. Çabuk artan fiyatlar emekçilerin yoksullaşmasını derinleştiriyor. Büyüyen emekçi eylemlerini, grev eğilimini ve direnişlerini bu açıdan ele almak gerekli.

MESS’in çifte standardı

Metal işverenleri ve onların örgütü MESS ile emekçi sendikaları arasındaki anlaşmazlık ve yakında olacak olan grev bu gelişmelerin sonucudur. Sendikalı olanlar dahil işçiler, bırakalım refahtan pay almayı enflasyona ezildi. Türk-İş üyesi Türk Metal ile DİSK üyesi Birleşik Metal-İş’in yaklaşan grevlerine bu açıdan görmek lazım. Güneş çarığı çarık ayağı sıkıyor!

İşçilerin alım gücünün düşmesi, pahalılık, çalışanların çoğunluğunun en az ücretli ışık halkası gelmesi emekçi sınıfının tepkisini büyütüyor ve bölüşüm mücadelesinin şiddetini artırıyor.

TİSK’in en büyük ve belirleyici üyesi olarak minimum ücrette yüzde 50,5 artışa tasdik veren MESS, sıra sendikalı işçilerin vergi artışına gelince yüzde 17 öneri verebiliyor. En Düşük ücrette onay bahşedilen büyüme ile sendikalı işçilere teklif edilen oranın anlamı açıktır. MESS metal işçisinin ücretlerinin en az ücrete yaklaşmasını istiyor. MESS’in çifte standardının ardında yatan reel budur.

Bir kere daha yazalım. 2021 Ağustos ve Eylül ayındaki teklifler geçerliliğini yitirmiştir. Hemen yepyeni koşullar söz konusudur. Minimum ücretin yüzde 50,5 arttığı, enflasyonun şipşak tırmandığı koşullarda işçilerin alım gücünü korumanın yolu en az en düşük ödenti büyüme oranında zamdır. Huysuz halde işçi ücretleri asgari ücrete yaklaşacak, işçiler büyümeden pay alamayacak ve alım güçleri zayıflayacaktır. Vergi pazarlığında resmi enflasyon cenderesini kırmanın yolu en az ücret artışı oranının aşağı kalmayan bir vergi artışı ve büyümeden pay almayı hedefleyen bir ücret politikasıdır.

Bugün emekliler için de tarihi bir gün. Açıklanacak enflasyon oranı onların da aylıklarının belirlenmesinde belirleyici olacak. Halen Hazine katkısıyla en düşük emekli aylığı bin 500 TL. Ortalama emekçi emekli aylığı 2 bin 600 TL. En Düşük ödenti ise 4 bin 253 TL. Korkunç hakiki budur. Kamuoyunda konuşulan yüzde 30-40 artışı bir kenara koyun. en düşük emekli aylığı yüzde 40 artsa 2 bin 100 TL olur. Ortalama emekli aylığı yüzde 40 artsa 3 bin 640 TL olur. En Az ödenti 4 bin 253 TL! Yapılacak meslek bellidir. en düşük emekli aylığı minimum ücretten az olmamak üzere emekli aylıklarına asgari ödenti artma oranı değin zam yapılmalıdır.

Yorum yapın

SMM Panel PDF Kitap indir