İlim Yayma Vakfı’ndan Süleymaniye önündeki inşaatla ilgili açıklama

Süleymaniye Camisi önündeki tepki çeken inşaatla ilgili izah etme yapan İlim Yayılma Vakfı, inşaata dönük tartışmaları gidermek amacıyla, “İlgili kurum ve kuruluşları, üstüne düşen sorumlulukları yerine getirmeye misafir etme ediyoruz” çağrısında bulundu.

İktidara yakın yapılardan biri olan İlim Yayılma Vakfı, İstanbul’un Fatih ilçesindeki tarihi Süleymaniye Camisi’nin önündeki inşaatla ilgili izah etme yaptı.

Vakıf, daha evvelden orada bir iş hanının bulunduğunu ve bu hanın ‘iki hayırsever’ kadar yurt yapılması koşuluyla İlim Dağıtım’ya bağışlandığını açıklama ederek, mevcut inşaatın ticari amaçla kullanılan binadan yüzde 20 daha minik hacimli olduğunu savundu.

Kamuoyundaki eleştirilere yer bahşedilen açıklamada, laf konusu tartışmalara son vermek için, ‘ilgili kurum ve kuruluşlara üzerlerine düşen sorumlulukları yerine getirme’ çağrısı yapıldı.

İlim Yayılma Vakfı kadar yapılan yorumlama şu şekilde:

“Vatana ve millete yardımcı olabilecek iyi halk müziği yetiştirmek” misyonuyla yaklaşık yarım asırdır etkinlik gösteren İlim Dağılım Vakfı, İstanbul İli Fatih İlçesi Demirtaş Mahallesi Fetva Yokuşu’nda yurt yapılması koşuluyla iki hayırsever tarafından bağışlanan Fetva Han isimli meslek hanını, bağış amacına uygun olarak yapı etmek için Nisan 2020 tarihi itibariyle yıkarak yurt inşaatına başlamıştır. Laf konusu yapı, yıkılmadan önce tek kütle halinde ticari amaçla kullanılan binadan takriben %20 daha küçük inşa edilmiştir. Vakfımız, ticari olarak kullanılması halinde yüksek tutarda gelir elde edilebilecek bir taşınmazı yıkıp yerine yurt projesiyle bölgedeki olumsuz sosyal yapıyı nispeten azaltmayı amaçlamıştır.

Yurt inşaatının yapıldığı bölge Süleymaniye Camii ve Çevresi Dünya Servet Alanı’nda kalması sebebiyle, yurt uygulama projemiz Fatih İlçesi Demirtaş Mahallesi 494 ada tescilsiz 1 parsele ilişkin İstanbul 1 Numaralı Yenileme Alanları Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu’nun 18.7.2019 tarihli 4134 sayılı kararı ile yürürlüğe giren yenileme ve onaylı avan projesi doğrultusunda hazırlanmıştır. Projenin, kurul göre 4135 sayılı karar ile uygun bulunarak ilgili belediyenin denetiminde inşaatın gerçekleştirilmesine karar verilmiştir.

Yurt inşaatı, hukuk sınırları çerçevesinde, Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu ve ilgili belediye göre belirlenmiş imar planına ve kararlara uygun bir şekilde gerçekleştirilmekte iken sosyal medya ve mecralarda laf konusu yurt inşaatına ilişkin bir takım resimler paylaşılmıştır. İnşaatın, Süleymaniye Camii’nin siluetini kapattığı yorumları ve tartışmaları yapılmıştır.

Vakfımız, kapalı alan ve yükseklik itibariyle yapının eski haline ve çevresindeki binalara göre daha yatay, Süleymaniye mimarî siluetine yerinde bir egzersiz yapmıştır. Bu bağlamda kamuoyundaki tartışmaları tamir etmek amacıyla ilgili kurum ve kuruluşlara çağrımızdır:

“Süleymaniye, İstanbul’un ruhudur. İlim Dağılım Vakfı’nın varlık sebebi bu ruhun korunmasıdır. Süleymaniye’nin ruhuna zarar verebilecek herhangi bir girişimi önce biz kabul etmeyiz. Süleymaniye’nin silüetinin korunması için üzerimize düşen her cins fedakârlığı yapmaya hazır olduğumuzu ifade ediyoruz. İlgili kurum ve kuruluşları, üzerine düşen sorumlulukları yerine getirmeye ağırlama ediyoruz.”

Vakfımızın bu çağrısının Süleymaniye Külliyesi ve çevresine ilişkin imar planı ve yenileme avan projelerinin tadilatına öncülük yapması ve Süleymaniye bölgesinde üçüncü kişilerce yapılacak yeni inşaatlara iyi bir misal olması temennisiyle…

Kamuoyuna hürmet ile duyurulur.”

Yorum yapın

SMM Panel PDF Kitap indir